TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 734 358 563
  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01
  • Syndikovat obsah

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizace

Středisko volného času TYMY - ekatalog.czStř ediska volného času - ekatalog.cz

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

Nabídka na léto 2017

Nabídku letní činnosti 2017 SVČ TyMy naleznete v sekci „TÁBORY A VÍKENDOVKY“. Zájemci, můžete se hlásit již nyní telefonicky, mailem nebo osobně v kanceláři SVČ. Kapacita příměstských táborů je omezena. Přednost mají včasné rezervace. Nabídku městských táborů průběžně aktualizujeme a doplňujeme!

Besídka potěšila nejen maminky

Letošní oslava svátku maminek v holešovském volnočasovém středisku proběhla v neděli 14. května. Děti z kroužků TYMY připravily společně se svými vedoucími pro maminky příjemné sváteční odpoledne. Maminkám tímto způsobem popřály děti téměř ze všech zájmových útvarů. Bylo se skutečně na co dívat a všichni měli maminky čím potěšit. Maminkám a babičkám bylo určeno také finále celého odpoledne, s kytičkou za zvuků ABBY se za nimi rozběhly děti. Pro většinu přítomných to bylo velmi emotivní a nechyběly ani slzy dojetí. Program pokračoval oslavou 14. narozenin TYMY. Pro děti byl připraven velký dort a spousta dobrot.

Děti si užily ve Smetanových sadech Kuličkiádu

Kuličky jsou tradiční dětskou hrou, která v posledních letech získala opět řadu příznivců. V sobotu 6. května zorganizoval Městský parlament dětí i mládeže Holešov Kuličkiádu ve Smetanových sadech. Tato akce se konala v rámci Evropského týdne mládeže. Měli jsme velkou radost, že po nepřízni počasí nás v sobotu potěšilo sluníčko. I když, se Kuličkiáda uskutečnila v počtu pouze deseti hráčů, přesto si všichni pochvalovali příjemně strávené odpoledne. Celkovou vítězkou se stala Šárka Holíková.

Děti v Holešově posílaly přání Evropě

Ve středu 10. 5. se uskutečnil v Holešově na náměstí E. Beneše tradiční happening u příležitosti Dne Evropy. Tuto akci připravili pracovníci SVČ – TYMY ve spolupráci s ICM Holešov, Europe Direct a Eurocentrem Zlín. Tato akce proběhla v rámci Evropského týdne mládeže a byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce. Záštitu nad Dnem Evropy osobně převzala paní europoslankyně Olga Sehnalová.

Den tance 2017

V rámci mezinárodního Dne tance se uskutečnilo v SVČ – TYMY několik akcí. Jednou z nich byly taneční workshopy pro děti prvních až třetích ročníků 1. základná školy Holešov. Celkem se uskutečnilo osm workshopů, vedla je Olinka Pešková. Děti si společně s ní velmi užili tancování i pohybu. Děkujeme vedení školy i pedagogům za spolupráci při této tradiční akci.

V TYMY se sešli dobrovolníci z ČR i ze zahraničí

Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnilo setkání a beseda na téma Dobrovolnictví. Tato akce se uskutečnila v rámci příprav na Evropský týden mládeže. Setkání se zúčastnili mladí lidé z Holešova i okolí a také zahraniční dobrovolníci Maria a Samuel. Svojí návštěvou nás poctila také pracovnice Domu zahraniční spolupráce, která v úvodu besedy seznámila všechny přítomné s projektem Erasmus +. Poté vystoupili se svou prezentací Maria z Řecka a Samuel ze Španělska. V krátké prezentaci se představili a všechny přítomné seznámili také s tím, jak vypadá jejich evropská dobrovolná služba u nás v TYMY.

Deváťáci v TYMY „otevřeli“ okna do Evropy

V rámci Evropského týdne mládeže uspořádalo SVČ – TYMY ve spolupráci s ICM akci pro žáky 9. ročníku 3. základní školy pod názvem „Okna do Evropy“. V rámci této akce se mladí lidé seznámili se zajímavými projekty Erasmus + a také s mezinárodním programem Cena vévody z Edinburghu. Měli možnost také zhlédnout prezentace zahraničních dobrovolníků z Řecka a Španělska. V další části programu probíhaly různé aktivity a týmové hry.

Dětský parlament roztančil prvního máje holešovské náměstí

Na úvod Evropského týdne mládeže a v rámci Dne tance uspořádal městský parlament dětí a mládeže ve spolupráci s SVČ – TYMY akci Roztančené náměstí. Tato akce se uskutečnila 1. května v odpoledních hodinách a zúčastnilo se jí spoustu dětí i dospělých. Tuto akci podpořilo také sluníčko, které po celý den intenzivně svítilo. V rámci programu vystoupily taneční kroužky SVČ – TYMY – Jumping trampolíny, Happy dance, Hip Hop, Aerobic, Break dance a Břišní tance.

Děti z TYMY vyrobily keramické kachle pro záchranu deštného pralesa

V úterý 25. dubna se uskutečnilo velmi zajímavé setkání a povídání s aktivisty projektu Green life s Milanem a Zuzkou. Vzhledem k nepřízni počasí se toto setkání uskutečnilo v klubovně ve Smetanových sadech. V zajímavé besedě se děti dozvěděly spoustu nových informací o projektu „Prales dětem“ a také zhlédly nový dokumentární film o deštném pralese. Děti z kroužku TYMY předaly Zuzce a Milanovi krásné keramické kachle s tématikou života v pralese.

Zdravé svačinky v TYMY dětem chutnaly

V posledním květnovém týdnu měli možnost návštěvníci SVČ – TYMY ochutnat odpolední zdravé svačinky, které pro ně připravili pracovníci SVČ. Na talíři byly připravené chleby s pomazánkou z tofu, dále „párečka“ a „salámy“ rostlinného původu, tofu a tempech, nechyběla také zelenina. K pití se podávala voda ochucená mátou a citrónem. K naší velké radosti připravená ochutnávka svačinek z talířů velmi rychle zmizela a podle vyjádření dětí i dospělých, tyto svačinky velmi chutnaly.

Taneční show 2017 nadchla diváky

Ve středu 26. dubna 2017 se v TYMY – SVČ Holešov konal 8. ročník TANEČNÍ SHOW. Svůj taneční um ve zcela vyprodané společenské hale předvedli tanečníci z Tanečního klubu GRADACE a děvčata z tanečního kroužku Sundance. Program zahájila moderátorka Alena Starečková ml.. Poté následovala vystoupení, ve kterých se představily jednotlivé taneční páry se svými show. Stoprocentní výkony, nádherné kostýmy a skvělá hudba, to vše utvářelo jedinečnou podívanou pro všechny přítomné. Mezi tanečními páry byli mistři a finalisté mistrovství České republiky ve sportovním tanci. Kromě nich se představili také úplně začínající tanečníci z taneční přípravky z SVČ – TYMY a TK Gradace Kroměříž se svižnou latinskoamerickou formací Funky ChaCha.

Ani zima, ani déšť. Na čarodějnice jen tak něco neplatí

Bohatý program si pro čaroděje a čarodějky přichystalo holešovské volnočasové středisko na páteční odpoledne 28. dubna. Ale jako by se všechny mocné síly spikly a čarodějnicím jejich rej a tanec u ohně nepřály. V pátek bylo tak ošklivé počasí, že jak se lidově říká „ani psa by ven nevyhnal“. Ale čarodějnice I. kategorie z TYMY to od jejich plánu odradit nemohlo a pro děti si nachystaly program v tělocvičně. Na chvíli se tak sál, kde se hlavně sportuje, proměnil v kouzelné čarodějnické doupě. Tancovali jsme, soutěžili jsme, zkrátka dobře jsme se všichni měli a chladné a deštivé počasí nám náladu rozhodně nezkazilo. Na příštím čarodějnickém sabatu na viděnou!

V TYMY se odehrál jarní florbalový turnaj

V neděli 23. dubna se konal v SVČ – TYMY tradiční florbalový turnaj pořádaný ve spolupráci s PS M. Očadlíka Holešov. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů z Holešova, Bystřice p. H., Halenkovic, Mysločovic a Hranic na Moravě. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, hrály se zápasy každý s každým. V mladší kategorii první dvě místa obsadily týmy z Halenkovic a třetí místo získal tým TYMY – 2. ZŠ Holešov. Ve starší kategorii se na prvním místě umístil tým z SVČ Včelín z Bystřice p. H, na druhém místě tým z TYMY – ZŠ Mysločovice a na třetím tým z DDM Hranice na Moravě. Děkujeme všem, kteří se na turnaji podíleli a za finanční podporu Zlínskému kraji. Těšíme se na další společná sportovní utkání.

Jarní deskohraní v TYMY bylo pestré a zábavné

V pátek 21. dubna se konalo v TYMY- SVČ další tradiční Noční deskohraní. Vzhledem k tomu, že se v dubnu slaví Den Země, nemohli jsme téma ekologie ani na Deskohraní opomenout. Děti prošly večerní stezku, na které plnily úkoly spojené s ekologií, přírodou a její ochranou. Hlavní náplní nočního deskohraní byly společenské hry, ale také sportovní aktivity v tělocvičně. Po tradičním posezení při svíčkách a krátkém popovídání jsme se uložili do spacáků. V sobotu jsme dobře posnídali, čekalo nás uklízení, také hry v tělocvičně a na závěr jsme opět v ICM hráli naše oblíbené deskovky. Deskohraní rychle uběhlo, bylo opět super. Příští Noční deskohraní se bude konat 19. – 20. května, už teď se těšíme.

Zoologický kroužek získal prvenství!

Přírodovědná soutěž Poznej a chraň, určená žákům základních škol, má ve Zlínském kraji již několikaletou tradici. V pondělí 24. dubna proběhlo v Želechovicích nad Dřevnicí krajské kolo této soutěže, v němž se utkalo 12 vítězných týmů z oblastních kol. Do tohoto klání se za okres Kroměříž probojovala 2 družstva ze Zoologického kroužku Tymy Holešov a Zoologický kroužek ZŠ Mysločovice. Přestože náročnost testů byla vysoká, své vítězství z oblastního kola obhájil tým Zoologického kroužku Tymy Holešov ve složení Ondřej Nedbal, Andělka Hrbáčková, Jonáš Zapletal a získal 1. místo v krajském kole této soutěže.

Všem patří velká gratulace!