TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 734 358 563
  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01

Brána dalšího vzdělávání

Webové stránky kroužků

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

SponzořiSpolupracující organizaceStředisko volného času TYMY - ekatalog.czStř ediska volného času - ekatalog.cz

Alba na rajčeti

Přihlášení

Aktivity a projekty

Zde naleznete informace ohledně aktivit a projektů do kterých se TYMY aktivně zapojuje.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ (ICM)


ICM nabízí bezplatné informace, které jsou rozděleny tematicky do jednotlivých kategorií a jsou k dispozici na internetových stránkách. S vyhledáváním informací zájemcům pomůže odborný pracovník. Hlavní činností ICM je tak zpracovávání a poskytování bezplatných informací dle tematických vymezení - vzdělávání, práce, volný čas, cestování, sociálně problémové jevy, stát a společnost, sociální skupiny, menšiny, mládež v EU a informace z regionu. Všetulské ICM bylo spuštěno v září roku 2009 a bylo v té době prvním takovýmto zařízením v kraji. Volnočasové středisko TyMy spolu s ICM se pravidelně připojuje k celorepublikovým charitativním sbírkám Srdíčkový den, Český den proti rakovině, Den, kdy svítí světlušky, Adopce na dálku, Na kolo jen s přilbou, Afrika srdci blíž a Postavíme školu v Africe.

Přejít na stránky projektu

PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE (PDM)


Parlament dětí a mládeže (PDM) města Holešova zahájil svoji činnost v březnu 2003 z iniciativy místostarostky města Holešova JUDr. Jarmily Pokorné a Mgr. Jarmily Vaclachové – vedoucí Střediska volného času Holešov. PDM Holešov je samosprávná skupina dětí a mládeže, jejímž patronem je Zastupitelstvo města Holešova, zastřešena SVČ Holešov a koordinátorkou je Mgr. Jarmila Vaclachová. Jejich cíle je vytvářet prostor pro diskusi holešovských dětí a mládeže s představiteli samosprávy Holešova a prezentovat jejich zájmy v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu a kultury nebo pozitivního využívání volného času. Členy PDM Holešov jsou aktivisté, děti a mládež ve věku 12 až 20 let, kteří jsou voleni školami a neziskovými organizacemi na dobu jednoho školního roku. Zasedání Parlamentu dětí a mládeže bývá z pravidla jednou do měsíce, a to buď na jedné z holešovských škol nebo na MěÚ Holešov. PDM Holešov se také zúčastňuje Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje, spolupracuje na programu Mladých ambasadorů (YAP) a také navázalo spolupráci se slovenským Parlamentem mladých z Turčianských Teplic. PDM Holešov také pořádá různé akce pro děti a mládež jako bývají například Den Evropy, Malá Evropa, Europa 2030, Dětská slyšení, Plyšák pro radost, Srdce na dlani, Děti dětem a další.

Přejít na stránky projektu

CENA VÉVODY Z EDINBURGU (DofE)


Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno téměř 1000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA (EDS)


Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii…

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi. Organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální či státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace. Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Přejít na stránky projektu

VŠECHNY BARVY DUHY


Středisko volného času p.o., TYMY Všetuly se zapojilo do projektu zaměřeného na podporu multikulturní výchovy dětí ve střediscích volného času ve Zlínském kraji. Záměrem je umožnit dětem poznat různé kultury, jejich sociální projevy a odlišnosti poutavou formou, zejména různými edukativními hrami. Tyto zážitkové inkluzivní aktivity včetně interaktivních besed povedou také k prevenci šikany či dalších sociálně patologických jevů mezi dětmi.

Primární cílovou skupinou jsou děti ve věku 11-15 let ve střediscích volného času a dalších organizacích působících ve volném čase dětí ve Zlínském kraji, kteří budou aktivně zapojeni do edukativních her a interaktivních besed. Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci středisek volného času, jakožto nositelé her a dalších aktivit pro děti, kteří se aktivně zúčastní semináře na zvyšování odborných znalostí v oblasti multikulturní výchovy.

Cílem projektu je výchova dětí k toleranci k odlišným etnickým, kulturním menšinám, prevence rasismu a xenofobie ve Zlínském kraji. Cíle projektu naplní edukativní a interaktivní hry či besedy pro 300 dětí a rovněž vzdělávací seminář a příručka Hry v multikulturním prostředí pro 30 pracovníků středisek volného času.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM


Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Dětem čteme aspoň 20 minut denně! V České republice probíhá již několik let kampaň „Celé Česko čte dětem“. Do této kampaně je zapojeno také Středisko volného času – TYMY, které pořádá během roku spoustu zajímavých akcí. Opourou této akce je všetulská rodačka, herečka a dabérka paní Eva Miláčková z Prahy. Pravidelně rok co rok si udělá čas a přijede do Holešova a přilehlých vesnic dětem číst.

Přejít na stránky projektu